Verksamhetsområden

Awapatents verksamhetsområden täcker alla aspekter av immaterialrätt: från hantering av IP-ansökningar till rättstvister och affärsavtal, från patent till varumärken och upphovsrätt, fr��n avtal till analyser och förnyelser – på en strategisk, operativ och administrativ nivå.