Awapatent är ett ledande konsultföretag inom immaterialrätt – intellectual property rights – med närvaro i både Europa och Asien (under varumärket AWA Asia). Med specialistkompetens inom juridik och teknik hjälper vi våra kunder att göra affärer av sina idéer och innovationer.

 • Skapa IP-rättigheter

  Patent, varumärken, design, europeiska patent, bruksmodeller, SPC, enhetspatentet, EU-varumärken, designskydd inom EU

 • Förnyelse av IP-rättigheter

  Förnyelse av patenträttigheter, förnyelse av varumärkesrättigheter, förnyelse av designrättigheter

 • Tvistlösning

  Intrångs- och ogiltighetsprocesser, invändningar, varumärkestvister, designtvister, upphovsrättsliga tvister

 • IP management

  IP-strategi, analyser & sökningar, freedom-to-operate-undersökningar, bevakningstjänster, värderingstjänster, IPR Forum

 • Licensiering & avtal

  Licensiering, avtal, IP due diligence, värderingstjänster, företagshemligheter, öppen innovation

In Managing IP’ Global Awards 2017, Awapatent won the category “Sweden Prosecution Firm of the Year”. Awapatent was not only shortlisted for Sweden, but also…

Awapatent is growing and we are happy to welcome many new colleagues.

Join our new trainees on their journey towards becoming successful IP attorneys! With their own words, they give you a sneak peek into everyday life as a trainee…

Louise Jonshammar Louise Jonshammar

On the point of re-examination of SPC term #3 – End of discussion?

Reflections on the Court of Justice of the European Union’s interpretation of Article 17.2 of the SPC Regulation As previously addressed in a Newsflash from Awapatent, and in two previous entries, the Swedish Patent and Market Appeal Court handed down eight decisions on 4 October 2017, in appeal cases regarding re-examination of SPC term. The […] The post On the point of re-examination of SPC term #3 – End of discussion? appeared first on AWA Point …