Awapatent är ett ledande konsultföretag inom immaterialrätt – intellectual property rights – med närvaro i både Europa och Asien (under varumärket AWA Asia). Med specialistkompetens inom juridik och teknik hjälper vi våra kunder att göra affärer av sina idéer och innovationer.

 • Skapa IP-rättigheter

  Patent, varumärken, design, europeiska patent, bruksmodeller, SPC, enhetspatentet, EU-varumärken, designskydd inom EU

 • Förnyelse av IP-rättigheter

  Förnyelse av patenträttigheter, förnyelse av varumärkesrättigheter, förnyelse av designrättigheter

 • Tvistlösning

  Intrångs- och ogiltighetsprocesser, invändningar, varumärkestvister, designtvister, upphovsrättsliga tvister

 • IP management

  IP-strategi, analyser & sökningar, freedom-to-operate-undersökningar, bevakningstjänster, värderingstjänster, IPR Forum

 • Licensiering & avtal

  Licensiering, avtal, IP due diligence, värderingstjänster, företagshemligheter, öppen innovation

In Managing IP’ Global Awards 2017, Awapatent won the category “Sweden Prosecution Firm of the Year”. Awapatent was not only shortlisted for Sweden, but also…

Awapatent is growing and we are happy to welcome many new colleagues.

Join our new trainees on their journey towards becoming successful IP attorneys! With their own words, they give you a sneak peek into everyday life as a trainee…

Elin Alfheim Elin Alfheim

Directors Beware: New Swedish judgment regarding personal liability for patent infringement

The Swedish Patent and Market Court (PMD) announced an interesting judgment concerning the Board of Directors’ personal liability for patent infringement in October this year. The company Power Tools sued the company Royex, its chairman and president for patent infringement of cartridges for cracking stones. PMD found that the product “Royex Generation II” constitutes patent […] The post Directors Beware: New Swedish judgment regarding personal liability…