Design

Form og design bliver stadig vigtigere. Dette gælder især på markeder, hvor det er vanskeligt at få en teknisk fordel, eller hvor det er særligt vigtigt at have en tydelig profil eller et klart image. I dag er form og design ofte afgørende konkurrencemæssige faktorer: De er en måde, hvorpå man kan tilbyde et produkt med salgbare kvaliteter og styrke produktets kommercielle identitet. I mange tilfælde repræsenterer de desuden store investeringer i form af tid og penge samt en betydelig værdi.

Registrering af et design giver jer eneret til det specielle design. Det beskytter jeres produkt mod ulovlig kommerciel anvendelse, gør det nemmere at holde efterligninger væk og opretholder på den måde jeres konkurrencemæssige fordel.

I samarbejdet med vores konsulenter får I den nødvendige tekniske, juridiske og kommercielle rådgivning. Vores faglige viden kan hjælpe jer til at fastlægge strategier for at beskytte jeres design og dermed styrke jeres konkurrenceevne.