• YOUR IP CHAMPION
  IN CHINA & EUROPE

Awapatent är ett ledande konsultföretag inom immaterialrätt – intellectual property rights – med närvaro i både Europa och Asien (under varumärket AWA Asia). Med specialistkompetens inom juridik och teknik hjälper vi våra kunder att göra affärer av sina idéer och innovationer.

 • Skapa IP-rättigheter

  Patent, varumärken, design, europeiska patent, bruksmodeller, SPC, enhetspatentet, EU-varumärken, designskydd inom EU

 • Förnyelse av IP-rättigheter

  Förnyelse av patenträttigheter, förnyelse av varumärkesrättigheter, förnyelse av designrättigheter

 • Tvistlösning

  Intrångs- och ogiltighetsprocesser, invändningar, varumärkestvister, designtvister, upphovsrättsliga tvister

 • IP management

  IP-strategi, analyser & sökningar, freedom-to-operate-undersökningar, bevakningstjänster, värderingstjänster, IPR Forum

 • Licensiering & avtal

  Licensiering, avtal, IP due diligence, värderingstjänster, företagshemligheter, öppen innovation

In Managing IP’ Global Awards 2017, Awapatent won the category “Sweden Prosecution Firm of the Year”. Awapatent was not only shortlisted for Sweden, but also…

Awapatent is growing and we are happy to welcome many new colleagues.

Join our new trainees on their journey towards becoming successful IP attorneys! With their own words, they give you a sneak peek into everyday life as a trainee…

Angela Boman Angela Boman

New trademark legislation determines the conditions for creative brands

As of 1 October 2017, new rules for registration of EU trademarks apply. One significant change is the abolishment of the requirement of graphic representation of EU trademarks. In an EU application, the trademark reproduction in any suitable form using publicly available technology will be accepted as long as the EU trademark can be reproduced […] The post New trademark legislation determines the conditions for creative brands appeared first on AWA…