• YOUR IP CHAMPION
  IN CHINA & EUROPE

Awapatent är ett ledande konsultföretag inom immaterialrätt – intellectual property rights – med närvaro i både Europa och Asien (under varumärket AWA Asia). Med specialistkompetens inom juridik och teknik hjälper vi våra kunder att göra affärer av sina idéer och innovationer.

 • Skapa IP-rättigheter

  Patent, varumärken, design, europeiska patent, bruksmodeller, SPC, enhetspatentet, EU-varumärken, designskydd inom EU

 • Förnyelse av IP-rättigheter

  Förnyelse av patenträttigheter, förnyelse av varumärkesrättigheter, förnyelse av designrättigheter

 • Tvistlösning

  Intrångs- och ogiltighetsprocesser, invändningar, varumärkestvister, designtvister, upphovsrättsliga tvister

 • IP management

  IP-strategi, analyser & sökningar, freedom-to-operate-undersökningar, bevakningstjänster, värderingstjänster, IPR Forum

 • Licensiering & avtal

  Licensiering, avtal, IP due diligence, värderingstjänster, företagshemligheter, öppen innovation

In Managing IP’ Global Awards 2017, Awapatent won the category “Sweden Prosecution Firm of the Year”. Awapatent was not only shortlisted for Sweden, but also…

Awapatent is growing and we are happy to welcome many new colleagues.

Join our new trainees on their journey towards becoming successful IP attorneys! With their own words, they give you a sneak peek into everyday life as a trainee…

Maria Reilly Maria Reilly

A virtual biopsy to diagnose cancer

By measuring cell membrane permeability and cell shape with their new methods, Swedish research company CR Development wants to improve cancer diagnostics via MRI scans. Eureka Scientists Karin Bryskhe and Anna Stenstam were having coffee when their colleague Daniel Toppgaard came into the room reclaiming that he had found a way of measuring cell membrane […] The post A virtual biopsy to diagnose cancer appeared first on AWA Point .