AWAPATENT

AWAPATENT IP Blog

PCT to the rescue

by Daniel Enetoft

Daniel Enetoft

Awapatent i korthet

  • Ett av Europas ledande konsultföretag inom immaterialrätt (IP, Intellectual Property)
  • Verkar över hela världen
  • Grundades 1897
  • 160 IP-konsulter 
  • 13 kontor i Sverige, Danmark och Tyskland
  • Huvudkontor i Malmö
  • 300 anställda
  • SEK 547 miljoner i omsättning år 2013

Kontoret4_webb

Foto: Awapatents huvudkontor i Malmö

| More
Disclaimer Copyright © 2013 AWAPATENT. All Rights Reserved.
Awapatent AB, Phone: +46 (0)40-98 51 00 - E-mail: mail@awapatent.com