AWAPATENT

AWAPATENT IP Blog

PCT to the rescue

by Daniel Enetoft

Daniel Enetoft

Så blev det afgjort – Den Centrale Europæiske Patentdomstol placeres i Paris med specialiserede afdelinger i München og London

PRESSEMEDDELELSE
2012-02-07

Endelig blev en af verdens allerlængste politiske forhandlinger inden for patentverdenen afsluttet og 40 års ventetid er endelig forbi. Den centrale europæiske patent domstol kan nu kalde Paris for hjem. Både politisk og i IPR branchen er der delte meninger om den nye ordning, men både fortalere og modstandere er dog enige om, at den regionale retsinstans skal placeres i København.

Forslaget til den europæiske patentdomstol har mange elementer, som sikrer, at udgifterne til at håndhæve et patent ikke længere forekommer næsten uoverstigelige, hvis der skal opnås dom i en patentstrid med virkning for mange EU-lande. Hånd i hånd med lavere udgifter kan europæiske patenthavere også opnå en øget retssikkerhed fordi der ikke længere er mulighed for at få et forskelligt udfald i forskellige parallelle nationale retssager. Med den nye fælles patentdomstol skal en patenthaver kun føre sin sag ét sted for at afgørelsen har virkning for de tilsluttede lande, forventeligt hele EU-området minus Spanien og Italien.

Den nye fælles patentdomstol skaber et mere ensartet og hurtigere system til løsning af patenttvister med større omkostningseffektivitet.

”Når systemet er kørt ind forventer vi en langt større forudsigelighed i udfaldet af patenttvister og dermed et mere effektivt virkende patentsystem til gavn for danske virksomheder” udtaler Torben Ravn Rasmussen europæisk patentspecialist i Awapatent.

Processen vedrørende placeringen af den centrale domstol er nu overstået, og næste fase vedrører placeringen af de vigtige regionale domstole, hvis rammer og ansvar endnu ikke ligger helt fast. Det er ikke sikkert, at en regional domstol kommer til at ligge i Danmark.

”Jeg ser gerne, at danske politikere sammen med erhvervslivet arbejder aktivt for at gøre Sø- og Handelsretten til en lokal eller regional afdeling af den europæiske patentdomstol” udtaler Torben Ravn Rasmussen og han fortsætter ”Det vil gøre det muligt for danske patenthavere at mindske udgifterne til at føre sagerne samtidig med at kompetence bevares og opbygges også her i landet.”

Den hurtigvirkende nye domstol fører til, at en virksomhed skal kunne opbygge et fuldt forsvar på få måneder, hvis virksomheden stævnes for patentkrænkelse.

”Patenttvister er ofte ret komplekse i indholdet, og domstolens højere effektivitet medfører, at de succesfulde virksomheder vil blive dem, der generelt set er bedst forberedte og har styr på konkurrenternes patentaktivitet.”


Yderligere information:
Torben Ravn Rasmussen
Direkte telefon: +45 43 31 33 61
Mobil: +45 41 10 78 89

Awapatent A/S er et af Europas førende konsulentfirmaer inden for Intellectual Property Rights, IPR, (patentspørgsmål, design, varemærkebeskyttelse), markedsrettigheder, it-rettigheder og bioteknologiske rettigheder. Awapatent har cirka 300 ansatte og omsatte i 2011 for 433 millioner danske kroner. Kunderne er blandt andre danske, svenske og udenlandske industrivirksomheder. Hovedkontoret ligger i Malmø, og det danske kontor i indre København.

| More
Disclaimer Copyright © 2013 AWAPATENT. All Rights Reserved.
Awapatent A/S, Phone: (+45) 43 99 55 11 – E-mail: dk@awapatent.com