AWAPATENT

AWAPATENT IP Blog

PCT to the rescue

by Daniel Enetoft

Daniel Enetoft

Sponsor- och partnerskap

Vi på Awapatent engagerar oss i vår omvärld och har därför valt att stötta en rad organisationer och projekt. Våra engagemang är ömsesidiga och har som syfte att utveckla verksamheterna för båda parterna. Våra sponsor- och partnerskap omfattar både ekonomiskt stöd och genom att vi bidrar med vår tid.

Vi samarbetar bland annat med:

| More
Disclaimer Copyright © 2013 AWAPATENT. All Rights Reserved.
Awapatent AB, Phone: +46 (0)40-98 51 00 - E-mail: mail@awapatent.com