AWAPATENT

AWAPATENT IP Blog

The (trade) secret of success

by Anita Gillior

Anita Gillior

Specialistteam

Awapatents specialistteam består av patentkonsulter och jurister som är väl bevandrade inom olika områden av teknik och IP-juridik. Teammedlemmarna har även omfattande erfarenhet av rådgivning till våra kunder i immaterialrättsliga frågor.

Specialistteamen utgörs av mindre grupper av konsulter inom vissa specifika områden. För en fullständig förteckning över våra konsulter och kompetenser, använd Awapatents Sök IP-konsult-verktyg.

| More
Disclaimer Copyright © 2013 AWAPATENT. All Rights Reserved.
Awapatent AB, Phone: +46 (0)40-98 51 00 - E-mail: mail@awapatent.com