AWAPATENT

AWAPATENT IP Blog

The (trade) secret of success

by Anita Gillior

Anita Gillior

Förnyelser av IP-rättigheter

Vi tar hand om allt som rör ditt företags förnyelser av patent, varumärken och andra immateriella rättigheter – från bevakning av frister till betalning av avgifter.

När du låter oss ansvara för förnyelserna av ditt företags IP-rättigheter kan du tryggt fokusera på kärnverksamheten. Vi har kontroll över dina rättigheter och du kan känna dig säker på att inga ärenden faller mellan stolarna. Du kan även få årlig budgetgenomgång av dina förnyelser och din portfölj, samt tillgång till vårt webbverktyg IPR Forum där du har en överblick över samtliga dina rättigheter.

På Awapatents förnyelseavdelning har vi personal med mångårig erfarenhet samt väl utvecklade verktyg och säkerhetsrutiner. Vi finns alltid tillgängliga på e-post, telefon och fax för att kunna ge snabba svar på dina frågor om förnyelser.

Jämfört med serviceföretag som enbart erbjuder betalningar av förnyelseavgifter får du hos Awapatent framför allt tillgång till bättre rådgivning. Vi har en helhetsbild av din IP-portfölj och våra experter är inte långt borta om det uppstår frågor. Du slipper också säkerhetsrisken med att flytta viktig information mellan olika databaser.

Håkan BensonVill du ha mer information om våra förnyelsetjänster är du välkommen att kontakta Håkan Benson, ansvarig för Förnyelseavdelningen, via e-post eller på telefon 040-98 51 03.
| More
Disclaimer Copyright © 2013 AWAPATENT. All Rights Reserved.
Awapatent AB, Phone: +46 (0)40-98 51 00 - E-mail: mail@awapatent.com