AWAPATENT

AWAPATENT IP Blog

The (trade) secret of success

by Anita Gillior

Anita Gillior

För nyföretagaren och det nystartade bolaget

Awapatent har en mycket stor och bred erfarenhet av att arbeta med nystartade bolag. Detta sker fortlöpande genom bland annat vårt stora engagemang i inkubatorverksamheter (t ex IDEON Innovation och Lunds Bioinkubator) men även i vårt deltagande i olika nätverk som Connect Skåne och Venture Cup.

I en nybildad företagsverksamhet eller ett nytt bolag har man allt att vinna på att så tidigt som möjligt undersöka och tillvarata sina möjligheter att använda immateriella rättigheter på bästa möjliga sätt. Till sin hjälp har man framförallt följande olika skyddsformer:

  • Varumärke
  • Design/mönster 
  • Patent
  • Upphovsrätt (även kallat copyright)

Mer information om de nämnda rättighetstyperna och Awapatents tjänster kring dessa finner du under fliken Våra tjänster.

För nyföretagare och det nystartade bolaget anser vi det särskilt viktigt att prioritera frågor om varumärke och copyrightskyddet. I det nystartade skedet vill man ofta undvika alltför kostsamma investeringar. Faktum är att man kan göra relativt mycket för att säkra sitt varumärke och sin upphovsrätt (copyright) utan att för den skull dra på sig några större kostnader. Och framförallt kan dessa åtgärder få stor betydelse för ditt bolags framgång i framtiden! Läs gärna mer om detta nedan.

SÄKRA DITT VARUMÄRKE

Oavsett vad verksamheten i ditt nybildade bolag kommer att gå ut på och vilken bransch ni kommer att tillhöra har du allt att vinna på att tidigt skaffa ett bra firmanamn och dessutom ett gångbart varumärke.

För att erhålla ett tillfredställande skydd för det namn som du tänker sälja dina varor och/eller tjänster under är sällan din registrering av bolag och bolagets namn tillräckligt. För detta krävs en varumärkesregistrering. Registreringen ger dig en ensamrätt att använda ditt eget varumärke eller din logotyp för vissa typer av varor eller tjänster.

Observera att du som mottagare av det så kallade EtableringsPaketet har rätt till ett särskilt förmånligt erbjudande om du väljer att registrera ditt varumärke genom Awapatent. Läs gärna mer om erbjudandet, kontaktinfo m m längst ner på denna sida.

GLÖM INTE COPYRIGHTSKYDDET

Som nyföretagare och bolag skapar du säkert från start olika typer av material att användas i verksamheten såsom marknadsföringsmaterial, presentationer av tjänster och produkter, brev- och fakturamallar m m. För att bygga verkligt värde i ditt bolag är det viktigt att i möjligaste mån tillvarata inte bara den ensamrätt du vill ha till ditt varumärke. Du vill ju även få största möjliga glädje av den copyright som du faktiskt har rätt till och som kan uppstå utan kostnad så snart du skapar något.

Patent-, varumärkes- och design-/mönsterskydd förutsätter i normalfallet att rättigheter ansöks och registreras. Beroende på i vilka länder du önskar ensamrätt kan detta medföra en del kostnader för att verkligen få en ensamrätt. Kom dock ihåg att det upphovsrättsliga skyddet (copyright) kan uppkomma så snart du skapar något. Här krävs alltså egentligen inte någon registrering. Detta innebär alltså att du ”gratis” kan få ett skydd för sådant ditt företag skapar. Det är dock viktigt att du i möjligaste mån tillvaratar upphovsrätten på bästa sätt för bästa skydd och att du gör detta genom vissa åtgärder som vi kan tipsa dig om.

DESIGN KAN VARA VIKTIGT ATT SKYDDA

Om ditt företags verksamhet helt eller till någon del kommer att innebära framtagning av någon typ av formgivning bör du absolut undersöka möjligheterna till att skaffa en ensamrätt till den design eller de formgivningar som tas fram.

TEKNIKORIENTERADE FÖRETAGS BEHOV AV PATENTSKYDD

Ska ditt företag vara verksamt inom någon form av teknikutveckling (framtagning eller produktion av produkter eller t ex en tillverkningsprocess) eller annars kommer att vara ett så kallat utvecklingsbolag kan det bli helt avgörande för företagets långsiktiga framgång att man skaffar ensamrätt genom att registrera ett patentskydd.

GLÖM INTE ATT RESPEKTERA ANDRAS ENSAMRÄTTIGHETER

Även som nystartat bolag kan det vara helt kritiskt att känna till vad man får och inte får göra med sådant som har att göra med andras ensamrättigheter vad gäller patent, varumärken, design och copyright. En otillåten kopiering eller manipulering eller annat användande av sådant som andra skapat och kanske t o m skaffat registrerade rättigheter till kan orsaka allvarlig badwill och mycket kännbara kostnader för ditt bolag. Awapatent kan hjälpa dig och ditt företag även med denna sida av immaterialrätten.

VÄRDET AV ATT NÄTVERKA MED ANDRA START-UP:s

Genom vårt stora engagemang och vår breda erfarenhet av att arbeta med nystartade bolag (se bland annat vårt ovan beskrivna engagemang i nätverk och inkubatorverksamheter) har vi sedan länge insett det stora värdet för nystartade bolag att nätverka och integrera med andra i motsvarande situation. 

ETABLERINGSPAKETET – VÅRT SÄRSKILDA ERBJUDANDE

Awapatent deltar numera i det så kallade EtableringPaketet. Genom EtableringsPaketet riktar Awapatent ett särskilt erbjudande till nyregistrerade företag som är intresserade av att säkra sitt varumärke genom registrering. Har ditt företag som nyregistrerat bolag mottagit nämnda erbjudande i det så kallade EtableringsPaketet kan du till en förmånlig kostnad och paketering få vår hjälp med att registrera ditt varumärke. Läs i sådant fall mera om vad erbjudandet innehåller i det informationsmaterial som skickats till ditt nyregistrerade företag.

Om du är intresserad av erbjudandet, kontakta oss gärna via e-post. Glöm inte uppge vad ditt nyregistrerade företag heter och att du tagit del av erbjudandet i EtableringsPaketet!

| More
Disclaimer Copyright © 2013 AWAPATENT. All Rights Reserved.
Awapatent AB, Phone: +46 (0)40-98 51 00 - E-mail: mail@awapatent.com