AWAPATENT

AWAPATENT IP Blog

The (trade) secret of success

by Anita Gillior

Anita Gillior

Design

Designskydd för ökad konkurrenskraft

Awapatent hjälper dig med alla aspekter av designskyddVi lever i en tid när vikten av form och design ständigt ökar, särskilt på områden där det är svårt att skaffa sig ett tekniskt försprång eller där det är särskilt viktigt att ha en tydlig profil eller image.

I dag är form och design ofta avgörande konkurrensfaktorer: ett sätt att skydda en produkt med säljbara egenskaper och stärka dess kommersiella identitet. I många fall representerar designen dessutom stora investeringar, både i tid och pengar. Med designsskydd (även kallat mönsterskydd) får du möjlighet att skydda dina investeringar mot konkurrenter och plagiatörer.

Designregistreringen ger ensamrätt till den registrerade designen. Registreringen skyddar din produkt från otillåten kommersiell användning, vilket gör det lättare att motarbeta kopiering och behålla konkurrensfördelen.

Genom samarbetet med våra konsulter får ditt företag all teknisk, juridisk och kommersiell rådgivning ni behöver. Vi använder våra professionella kunskaper och erfarenheter för att hjälpa ditt företag att ta fram effektiva strategier för att skydda er design och på så sätt stärka er konkurrenskraft.

Vill du veta mer om designskydd? 
Vill du få mer information om hur ditt företag på bästa sätt kan utnyttja sina design- och mönsterskydd? Då är du välkommen att kontakta någon av våra konsulter som kan ge dig kvalificerad rådgivning. Du når oss på telefon 040-98 51 00 eller e-postadress mail@awapatent.com.

| More
Disclaimer Copyright © 2013 AWAPATENT. All Rights Reserved.
Awapatent AB, Phone: +46 (0)40-98 51 00 - E-mail: mail@awapatent.com