AWAPATENT

AWAPATENT IP Blog

PCT to the rescue

by Daniel Enetoft

Daniel Enetoft

Varumärken

Att synas i mängden – varumärket som konkurrensmedel
Awapatent hjälper dig med alla frågor inom varumärken

Dagens marknad präglas av intensiv konkurrens, och då kan ett produktnamn, en symbol eller en design göra hela skillnaden mellan framgång och misslyckande – inte minst inom marknadssegment där många produkter liknar varandra. Att etablera ett starkt varumärke är därför det effektivaste verktyget för att kommunicera direkt med slutkonsumenterna av en vara eller tjänst.

Varumärket – en garanti för kvalitet
Varumärket ger möjligheter till långsiktigt agerande och kan lättare skapa goodwill. För konsumenten blir det enklare att känna igen olika produkter. Ett känt och väl inarbetat varumärke innebär i praktiken en garanti för kvalitet. Företagets namn, firman, och det domännamn som gör att företagets profil och erbjudanden lätt kan hittas på Internet, fungerar också som starka kännetecken.

Industriell styrka och starka varumärken är utan tvekan avgörande faktorer på en marknad i ständig förändring. Varumärkesskydd är en viktig aspekt av kampen om marknadsandelar. Utveckling av en väl genomtänkt strategi för att utnyttja den fulla potentialen hos ditt företags varumärken är lika viktigt som att ständigt vara redo att förhindra immaterialrättsliga intrång.

Awapatents jurister kan hjälpa ditt företag etablera ett heltäckande skydd för varumärken och andra särskiljande egenskaper. Och medan vi tar hand om juridiken, bland annat genom att registrera era varumärken, kan ni koncentrera er på den kommersiella utvecklingen.

Vill du veta mer om varumärkesskydd?
Vill du få mer information om hur ditt företag på bästa sätt kan utnyttja sina varumärken? Då är du välkommen att kontakta någon av våra konsulter som kan ge dig kvalificerad rådgivning. Du når oss på telefon 040-98 51 00 eller e-postadress mail@awapatent.com.

| More
Disclaimer Copyright © 2013 AWAPATENT. All Rights Reserved.
Awapatent AB, Phone: +46 (0)40-98 51 00 - E-mail: mail@awapatent.com