AWAPATENT

AWAPATENT IP Blog

PCT to the rescue

by Daniel Enetoft

Daniel Enetoft

Patent

Awapatent hjälper dig med varje del i processen med patentansökningar och patentskydd

Patent för framgångsrika affärer

Det finns givetvis många goda skäl till att ansöka om ett patent. Exempelvis förhindrar patentskyddet konkurrenter från att imitera era lösningar och tvingar dem att utveckla egna. Dessutom blir det lättare för ditt företag att behålla sin ledande position och du hindrar andra från att försöka patentskydda en idé som ditt företag har utvecklat men ännu inte har kunnat placera på marknaden.

Ett patent kan vara ett försäljningsargument, dels genom att det ger större handlingsfrihet om andra försöker kopiera ditt företags produktidéer, dels genom att patentskyddet stärker företagets position på en allt mer internationaliserad marknad med stora utmaningar.

Vi hjälper dig med varje steg i processen, från att formulera patentansökningar till att beivra intrång och hantera giltighetsutredningar. Vi tar hand om juridiken och administrationen, så att du kan koncentrera dig på den kommersiella utvecklingen av dina innovationer.

Mer information om hur vi arbetar med patent inom olika ämnesområden hittar du under rubriken Specialistteam.

Vill du veta mer om patent?
Vill du få mer information om hur ditt företag på bästa sätt kan utnyttja sina patent? Då är du välkommen att kontakta någon av våra konsulter som kan ge dig kvalificerad rådgivning. Du når oss på telefon 040-98 51 00 eller e-postadress mail@awapatent.com.

| More
Disclaimer Copyright © 2013 AWAPATENT. All Rights Reserved.
Awapatent AB, Phone: +46 (0)40-98 51 00 - E-mail: mail@awapatent.com