AWAPATENT

AWAPATENT IP Blog

The (trade) secret of success

by Anita Gillior

Anita Gillior

Tjänster

Vårt jobb: Skapa vinnare.

Vårt jobb är klart definierat: Att se till att det är våra kunder som sitter med trumf när det hettar till.

Vår metod är robust: Att skapa ett strategiskt helhetsgrepp om våra kunders – och deras konkurrenters - immateriella tillgångar. Patent, varumärken, design – allt.

Vår arbetsfilosofi är enkel: Vi är en one-stop shop. Vi står med alla tillgängliga immaterialrättsliga medel fast vid kundens sida - patent för patent, paragraf för paragraf och tvist för tvist. Oavsett marknad.

| More
Disclaimer Copyright © 2013 AWAPATENT. All Rights Reserved.
Awapatent AB, Phone: +46 (0)40-98 51 00 - E-mail: mail@awapatent.com