AWAPATENT

AWAPATENT IP Blog

The (trade) secret of success

by Anita Gillior

Anita Gillior

Trademark Clearinghouse

Baggrund
I perioden mellem januar og april 2012 fik virksomheder og institutioner mulighed for at ansøge om et unikt top-level domæne (TLD). ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), som administrerer processen, modtog næsten 2.000 ansøgninger i perioden. Den samlede liste kan ses her. Ansøgningerne omfatter brands som .ikano og .loreal, men også generiske beskrivelser såsom .bank og .insurance. Top-level domæner, der består af brandnavne, varemærker eller virksomhedsnavne, vil primært blive anvendt af ejerne af disse navne, mens de fleste generiske TLD’er vil stå til fri rådighed for registreringer. Det er disse generiske TLD’er, der indebærer den største risiko for en varemærkekrænkelse. Det forventes, at det første af de nye TLD’er vil blive godkendt i løbet af 2013. Det kan derfor med rimelighed forventes, at de første TLD'er også vil blive registreret her i 2013.

Trademark Clearinghouse
For så vidt muligt at forhindre en varemærkekrænkelse er der blevet etableret et særligt Trademark Clearinghouse (TMCH). Det er en central database til lagring og notering af informationer, der vedrører varemærkeregistreringer. Fremover bliver det obligatorisk for alle, der ønsker at ansøge om registrering af domænenavne under de nye TLD’er i præregistreringsperioden (sunrise), at lade informationer notere i databasen. Det betyder også, at varemærkeindehavere – i en begrænset periode – vil blive underrettet, hvis andre ansøger om registrering af et domænenavn under de nye TLD’er, som er identisk med ens varemærke.

Awapatent tilbyder
Awapatent hjælper jer naturligvis gerne med at registrere jeres varemærker i TMCH. Vores service omfatter desuden udvidet overvågning af domænenavne i 12 måneder. Denne udvidede overvågning omfatter ikke blot de nye TLD’er, men også eksisterende generiske og geografiske TLD’er. Vi tilbyder denne nye service, fordi TMCH’s overvågning af domænenavne kun gælder i en begrænset periode for hvert nyt TLD. Prisen er DKK 5.200 (ekskl. moms) og inkluderer et gebyr til Trademark Clearinghouse for lagrings- og overvågningsydelser i 12 måneder samt betaling til vores databaseleverandør for den udvidede overvågningsservice. Vi oplyser jer i god tid om muligheden for at forlænge vores service i yderligere 12 måneder efter udløbet af første overvågningsperiode.

For at kunne yde denne service er det naturligvis nødvendigt, at vi ved, hvilket eller hvilke varemærker I er interesserede i at notere i TMCH.
For at foretage noteringen skal du være indehaver af et registreret varemærke. Det kan være et ordmærke eller et figurmærke. Det er også vigtigt, at du begynder at overveje, hvilke top-level domæner du måske er interesseret i, og at du formulerer en strategi for dette.

Hvorfor Awapatent?
Vi har allerede alle de oplysninger om jeres varemærkeregistreringer, der er nødvendige for at blive noteret i TMCH. Vi kan også hjælpe jer med at fremlægge den nødvendige dokumentation vedrørende brugen af disse mærker.

Ønsker I at gøre brug af Awapatents tilbud om hjælp til notering af jeres varemærker i TMCH, eller vil I høre mere om processen, er I velkomne til at kontakte Anette Rasmussen eller Dorthe Vangsgaard Sørensen pr. email eller telefon og oplyse om, hvilket eller hvilke varemærker I ønsker at notere.

Kontakt
Anette Rasmussen
E-mail: Anette.rasmussen@awapatent.com
Telefon (direkte): +45 43 31 33 91

Dorthe Vangsgaard Sørensen
E-mail: Dorthe.vangsgaard.sorensen@awapatent.com
Telefon (direkte): +45 43 31 33 89
| More
Disclaimer Copyright © 2013 AWAPATENT. All Rights Reserved.
Awapatent A/S, Phone: (+45) 43 99 55 11 – E-mail: dk@awapatent.com