AWAPATENT

AWAPATENT IP Blog

The (trade) secret of success

by Anita Gillior

Anita Gillior

Nationale designs

Den danske designlov giver mulighed for beskyttelse af udseendet af en lang række produkter eller dele af produkter i op til 25 år. En registreret rettighed er et effektivt bevis for, at rettigheden eksisterer og gør den bl.a. lettere både at sælge og håndhæve.

Beskyttelsen omfatter produktets udseende, og de helt basale krav er, at designet skal være nyt og have individuel karakter. Begrebet individuel karakter er relativt og skal bedømmes efter den konkrete branche, mens nyhedskravet er objektivt og globalt.

Det er indenfor en vis periode muligt at ansøge om registrering med prioritet fra et tidligere design. Det er også muligt at beskytte flere design i samme designregistrering, hvis de forskellige design tilhører samme klasse i det internationale system (Locarno Arrangementet). Det altafgørende er at udvælge de rette billeder eller tegninger af designet, for disse fastlægger omfanget af beskyttelsen.

Den danske myndighed - Patent- og Varemærkestyrelsen - påser, at ansøgningen opfylder de formelle krav og registrerer i givet fald designet. Designet offentliggøres på styrelsen hjemmeside.
| More
Disclaimer Copyright © 2013 AWAPATENT. All Rights Reserved.
Awapatent A/S, Phone: (+45) 43 99 55 11 – E-mail: dk@awapatent.com