AWAPATENT

AWAPATENT IP Blog

The (trade) secret of success

by Anita Gillior

Anita Gillior

Patenter

Awapatent hjælper dig med alle dele af processen inden for patentansøgninger og patentbeskyttelse

Et patent giver eneret til erhvervsmæssig udnyttelse af løsningen på et teknisk problem. Med patentet i hånden er det muligt at forbyde konkurrenternes brug af opfindelsen.

Innovation og kvalitet
Patentet signalerer innovation og kvalitet. Og patenter er værdiaktiver.

Et patent gælder i et bestemt geografisk område. I Danmark kan opnås beskyttelse med europæiske patenter og også med dansk patent.

Patenter og samfundet
Samfundet giver patentbeskyttelsen i en tidsbegrænset periode for til gengæld for at få offentliggjort den viden, der ligger i opfindelsen. På den måde er patenter til gavn for samfundet, fordi andre får kendskab til den teknik, der er offentliggjort, og kan fortsætte udviklingen på basis af det, der allerede er opfundet.
| More
Disclaimer Copyright © 2013 AWAPATENT. All Rights Reserved.
Awapatent A/S, Phone: (+45) 43 99 55 11 – E-mail: dk@awapatent.com