AWAPATENT

AWAPATENT IP Blog

PCT to the rescue

by Daniel Enetoft

Daniel Enetoft

Vårt syfte, vision och löfte

Vårt syfte
“Our expertise in Intellectual Property supports the companies of today in building the prosperity of tomorrow.”
Företag behöver en mer kreativ och flexibel IP-partner för kunna växa och utvecklas i en föränderlig värld. Vi hjälper våra kunder att få ut det mesta av sina idéer genom att skapa nya, långsiktiga affärsmöjligheter.

Vår vision
“Awapatent shall always be one step ahead and acknowledged as the leading IP firm in Europe by combining IP law with business knowledge.”
Vi ska alltid vara steget före och uppfattas som det ledande IP-företaget i Europa genom att kombinera immaterialrätt och affärskunskap.

Vårt löfte
“We are your champion in IP.”
Vi strider för våra kunder och är den bästa partnern, men också den tuffaste motståndaren. Vi är hängivna och slutar aldrig att hitta nya, överraskande sätt att göra våra kunder mer framgångsrika.

| More
Disclaimer Copyright © 2013 AWAPATENT. All Rights Reserved.
Awapatent AB, Phone: +46 (0)40-98 51 00 - E-mail: mail@awapatent.com